แพล้นผสมยางแบบถาวร

Marini-BB1500-4
Marini-BB1500-3
Marini-BB1500-5
Marini-BB1500-1
Marini-BB1500-2
Marini-BB1500-6
Marini-BB1500-4
Marini-BB1500-3
Marini-BB1500-5
Marini-BB1500-1
Marini-BB1500-2
Marini-BB1500-6

BB1500

ขนาด
1.5 ตัน
รุ่น
BB1500