Uncategorized @th

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งที่ผ่านมา

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งที่ผ่านมา บริษัท พิณสยาม จำกัด มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาหรือโรคโควิด-19 ให้กับพนักงานโดยมีศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการภัทร แล็บ (รพ.ภัทร-ธนบุรี) มาดำเนินการตรวจคัดกรองที่บริษัทฯ ในวันที่ 28 มิ.ย 64 , 20 ก.ค 64 , 3 ส.ค 64  และ 24 ส.ค 64 ที่ผ่านมา