การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งล่าสุด วันที่ 29 พย. 64

ทางบริษัท พิณสยาม จำกัดและบริษัทในเครือได้ทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับพนักงาน ตามโครงการของประกันสังคม (Factory Sandbox)
โดยได้ทำการตรวจคัดกรองไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-11.00 น. ซึ่งมีโรงพยาบาลกรุญเวช นวนคร เป็นผู้ให้บริการ การตรวจคัดกรองตามโครงการของประกันสังคม