การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2

บริษัท พิณสยาม จำกัดและบริษัทในเครือ ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 จ.ปทุมธานี

  • เข็มที่ 1 วันที่ 17 ส.ค 64 (ซิโนฟาร์ม)
  • เข็มที่ 2 วันที่ 14 ก.ย 64 (ซิโนฟาร์ม)