กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

บริษัท พิณสยาม จำกัด และบริษัทในเครือได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร และกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทย  โดยกิจกรรมจัดไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564