รถปูยาง

edit-Dynapac_SD2500CS_front_side
edit-line_70852260486583
edit-1600787854643
edit-line_70864258938664
edit-line_70919986614698
edit-line_252505888085427
edit-line_252570566607292
edit-Dynapac_SD2500CS_front_side
edit-line_70852260486583
edit-1600787854643
edit-line_70864258938664
edit-line_70919986614698
edit-line_252505888085427
edit-line_252570566607292

SD2500CS

เครื่องยนต์
Cummins QSB 6.7
แรงม้า
200 HP ที่ 2,200 รอบ
ต่อนาที
น้ำหนัก
18,500 กิโลกรัม
ระยะในการปู
3-6 เมตร